SRI MANAVALA MAMUNI JEEYAR MUTT.ANDAL SANNIDHI STREET- SRIVILLIPUTTUR-626125. T.n.
CALENDER- 2012-2013.
FESTIVALS FOR FASLI -1421, ( from 01-07-2012  to  30-06-2013)

 Sl No:  Date  FESTIVAL NAME  No of days   from  to  expences Rs  Kainkarya kartha
 1.  23-07-2012  AADIPPURAM.
         
    a) 5th tirunal, thirthangalappan
Mangalasasanam
 1   18-07-2012   -- 7,000 Srinivasan, Secy of kammavar sangam.
  b) 7th tirunal. Andal mangalasasanam  1   20-07-12   -- 4,000 By the Mutt
 2)  03-07-2012 CHATHUR MASYAM AT MELUKOTE  60   07-07-12  30-08-12 2,000 BY JEEYAR for samba- Vanai.
 3)  30-07-12 AADI-MOOLAM  1   03-07-12  -- 1,000 BY THE MUTT
 4)  30-07-2012 AADI-MOOLAM  1   30-07-12  -- 1,000 BY THE MUTT
 5)  27-08-12 AVANI-MOOLAM  1  27-08-12  -- 1,000 BY THE MUTT
 6)  08-09-12 SRI KRISHNA JAYANTHI-tholappar  1  08-09-12  -- 5,000 BY THE MUTT
    Avani- ROHINI      --   BY THE MUTT
 7)  23-09-12 Purattashi-MOOLAM  1  23-09-12  -- 1,000 BY THE MUTT
 8)  26-09-12 BRAHMOTHSAVAM-periya perumal
& 2nd tirunal, Tirumanjinam, Purattashi, Tiruvonam.
 1  26-09-12  -- 7,500 Tirukottiyur Madhavan
Srirangachary,
Srivilliputtur.
 9)  20-10-12 IPISHI-MOOLAM
Annual Tirunakshatram,
Tirumanjinamdaily,
Goshti-prabhandham,
10th day Mangalasasanam Andal sannidhi,
Periya Perumal, Peryaalwar.
 10

Daily,
10th day UTSAVAM
11-10-12.
20-10-12 @ Rs. 2,000/-
per day, for 9 days.
10th day UTSAVAM
Rs 20,000 for one day
Villagers & few
devotees & MUTT
 10)   21-10-12. IPISHI TIRUVONAM.
PILLAI Lokacharya swamy Tirunakshathram.
Daily tirumanjinam, gosti sevai-prbhandham,
Visit at dwajasthambam(kodimaram) at Periyalwar sannidhi & back to mutt.
 3
Daily,
3rd day utsavam
21-10-12.
 21-10-12. Rs 2,000
for one day
Rs 10,000
for 2 days
MUTT ONLY
 11)   17-11-12. Karthikai MOOLAM.
 1
 17-11-12.  -- Rs 1,000 MUTT ONLY
 12)   19-11-12. Karthikai DEEPOTSAVAM YEARLY.
 1
 19-11-12.  -- Rs 3,500 MUTT ONLY
 13)  14-12-12. Karthikai-MOOLAM  1  14-12-12.  -- Rs 1,000 MUTT ONLY
 14)  16-12-12 DHANURMASAM-Marhali.
THAI FIRST : ANDAL MANGALASASANAM.
At the entrance of mutt.
Tirumanjinam For Mamunigal,
 29
 16-12-12.  14-01-13. One day Rs 1,500
for prasadam only.
MUTT
 15)  07-02-13 Thai MOOLAM.  1  07-02-13.  -- Rs 1,000
MUTT
 16)  21-02-13 BHEESHMA EKADASHI.- AKHANDA-
Sri Vishnu Sahasranama parayanam-
 24 hrs-non stop.  07-02-13.  -- For prasadam Rs 2,000 MUTT
 17)  06-03-13 Mashi-MOOLAM  1  06-03-13.  -- Rs 1,000 MUTT
 18)  02-04-13 Panguni-MOOLAM  1  02-04-13.  -- Rs 1,000 MUTT
 19)  30-04-13 TIRUVALMARBAN PERUMAL-
TIRUNAKSHATRAM, chittirai,
Tiruvonam.(shravana),Tirumanjinam.
Goshti-prabhandham,
 3  30-04-13  02-05-13 daily..Rs 1,000
3rd day final.. Rs 2,000
MUTT
 20)  00-05-13 MAKHA-NAKSHATRAM, CHITTIRAI MASAM.
Tirunakshatram- 23rd jeeyar sri satakopa Ramanuja jeeyar.
TADEEYARADHANAI / SAMBAVANAI.
 1       Jeeyar padakanikai.